Het lijkt er tegenwoordig op dat veel plannen niet uitgevoerd worden omdat banken ze als te risicovol beschouwen. Echter, veel van deze plannen kunnen in werkelijkheid wel uitgevoerd worden als een deel van de financiering via crowdfunding wordt opgehaald.

Crowdfunding maakt een sterke groei mee in 2013. In 2012 werd voor ongeveer 14 miljoen euro opgehaald, in 2013 zal dat op meer dan 50 miljoen uitkomen. Voor ondernemers kan crowdfunding een alternatief of aanvulling zijn op de bankfinanciering, waardoor ze hun idee of droom toch kunnen uitvoeren.

Tegenwoordig gaan de banken ook samenwerken met platforms voor crowdfunding. Rabobank bijvoorbeeld ziet dat steeds meer klanten verschillende financieringsbronnen naast elkaar benutten en zo een stevige financiële basis leggen voor de toekomst van hun onderneming. Crowdfunding combineren met bankkrediet biedt perspectief voor MKB.

Hoe werkt crowdfunding eigenlijk?

U bent bijvoorbeeld startende ondernemer en u hebt een idee of droom en wilt hiervoor geld met crowdfunding bij elkaar krijgen. Dan plaatst u uw idee, met het gewenste bedrag, op een crowdfunding platform. Iedereen kan deelnemen en meestal gaat het om bedragen van 5.000 tot 10.000 euro. Heel vaak zie je binnen crowdfunding dat klanten, familie en vrienden ook participeren, wat veel positieve mond op mond reclame oplevert.

Online kunt u de inschrijvingen zien en volgen hoeveel er al van het benodigde bedrag is gestort. Het gewenste bedrag moet wel binnen een bepaalde termijn zijn behaald, meestal 3 maanden. Lukt dat niet, dan krijgen de inschrijvers hun geld terug. Crowdfunding is dus erg transparant.

Crowdfunding groeit ontzettend hard en kan u helpen om uw financiering rond te krijgen. Meer weten over crowdfunding? Kijk dan op de volgende websites:

Download hier ook het: Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013