Tekst: Vrijwaring

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Online Exposure niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Online Exposure is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Online Exposure heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Online Exposure verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Het onderstaande is van toepassing op Online-exposure.nl. Door de website van Online-exposure.nl te gebruiken stemt u in met deze privacy verklaring en disclaimer.