google gratis product listings

Gratis Product Listings

Gratis Google Product Listings vanaf nu beschikbaar

Eerder schreven we al een artikel over de gratis productvermeldingen ofwel product listings van Google. Daarin hebben we ook aangegeven dat de product vermeldingen als eerste uitgerold zouden worden in de V.S. en dat we nog moesten afwachten wanneer het in Nederland te zien zal zijn. Maar zo vlak voor de kerst is er goed nieuws, want de gratis Google Shopping Listings zijn vanaf nu ook beschikbaar in Nederland!

Wat houden de gratis product listings in?

De gratis product listings zullen alleen te zien zijn in de Google Shopping tab en ze staan tussen de betaalde listings. Doordat zoekers hierdoor een breder scala aan producten te zien krijgen, zullen ze sneller het juiste product kunnen vinden. En de verkopers profiteren natuurlijk door het toenemende verkeer op de website. Verder verschillen de gratis product listings niet veel van de betaalde Google Shopping Ads met een afbeelding, product titel, prijs en eventueel de product beoordeling of het label voor gratis verzending.

Wie mag hier gebruik van maken?

Iedereen die fysieke producten aanbiedt mag gebruik maken van de gratis product listings in Google. Het is dus eigenlijk bijna zonde als je hier geen gebruik van maakt wanneer je online producten verkoopt.

Optimaal profiteren van de product listings

Om gebruik te maken van de Google product listings moet je zorgen voor een opt-in in de zogeheten ‘Oppervlaktes’ (the surfaces) in je merchant account van Google. Daar kun je vervolgens je producten uploaden. Vervolgens kun je prijzen van andere aanbieders met elkaar vergelijken en je eigen prijzen op die manier optimaliseren. Kijk kritisch naar je product portfolio waarmee je adverteert. Zo is het bijvoorbeeld een slimme strategie om via de gratis product listings te adverteren voor producten met een lagere marge. En voor de beste resultaten is het belangrijk om continu te blijven monitoren en optimaliseren op kwaliteit en relevantie.