Webshops, die hun producten voornamelijk via postorder en/of internet verkopen, tonen steeds meer interesse in het tijdelijk opzetten van een fysieke winkel. We zijn blij met deze ontwikkeling, omdat ze een breed publiek naar het winkelgebied trekken. Gezamenlijke marketingcampagnes kunnen de omzet voor alle partijen aanzienlijk verhogen. Online Exposure ziet een veelbelovende toekomst voor deze tijdelijke fysieke webwinkels en voorziet grote voordelen voor het hele winkelgebied. Laat deze kans tot wederzijdse verrijking niet liggen!

Webwinkels maken een fenomenale groei door (bedrijven die naast de fysieke winkel in mindere mate omzet behalen via internetverkopen, worden niet beschouwd als internetbedrijf). Volgens het CBS waren er op 1 januari 2013 zo’n 19.700 actieve webwinkels in de detailhandel, in 2000 waren dat er nog maar 800.

Dat webwinkels soms tijdelijk een pand betrekken, is echt een trend. Maar de andere winkeliers in de buurt reageren vaak erg afstandelijk.  De ‘tijdelijke’ winkeliers komen heel moeilijk in contact met de andere ondernemers, hoewel ze busladingen vaste klanten naar zo’n gebied trekken. Veel van die mensen gaan niet meteen naar huis, maar maken er een dagje uit van.

Natuurlijk komen de tijdelijke winkels omzet halen en willen zij hun adressenbestand voor de web verkoop aanvullen, maar veel lege panden in je winkelgebied kosten je uit eindelijk meer geld. Wij willen dan ook kijken of wij voor deze webwinkels, die soms voor maar 2 maanden fysiek gaan, het juiste platform kunnen bieden:

  • Een goed huurmodel
  • Winkelpand in goede staat
  • Internet
  • Telefoon
  • Inbraakbeveiliging
  • Meldkamer en opvolging
  • Marketing plan
  • Redactionele aandacht en social media in het winkelgebied
  • Optimale winkelbeleving

U heeft een goedlopende webwinkel en wilt graag “tijdelijk” een fysieke winkel betrekken? Dan zit u hier goed, want wij geven u de kans om enkele dagen (pop up), maar ook meerdere weken/maanden een winkelpand te betrekken.