{“statusCode”:401,”message”:”License key missing”}

Door de economische crisis dreigen steden leeg te lopen. De leegstand verschilt per stad, maar kan soms oplopen tot 15%. Het valt niet altijd op, maar als je er op gaat letten, zie je vooral aan de buitenrand steeds meer panden leeg staan.

De leegstand zal alleen maar toenemen en om dit te volgen is Online Exposure nauw betrokken bij gemeenten, pandeigenaren en winkeliers.

Oplossingen komen mondjesmaat tot stand en waren tot nu toe niet georganiseerd. Online Exposure wil startpunt en vraagbaak worden op dit terrein. Tegelijkertijd zorgen wij voor nieuwe ideeën zodat winkels tijdelijk, dan wel permanent, een (nieuwe) bestemming krijgen.

Hieronder gaan we per onderdeel dieper in op de inhoud:

  • Welke rol spelen de gemeentes?
  • Wat is leegstand en in welke steden speelt dit?

Leegstand heeft grote invloed op de economische en sociale vitaliteit van (delen van) gemeenten. Bij het voorkomen en terugdringen van leegstand hebben gemeenten een belangrijke rol.

Gemeenten hebben tal van mogelijkheden om de situatie aan te pakken. Ze kunnen de vestiging van nieuwe ondernemers actief stimuleren door te sturen op bijvoorbeeld kansenzones, vergunningenbeleid en andere regelgeving. Ook kunnen gemeenten hun bestemmingsplannen herijken om bijvoorbeeld bewoning van bovenetages mogelijk te maken. Ook tijdelijke invulling van winkelpanden is een mogelijkheid om leegstand aan te pakken.

Verder kunnen gemeenten een actieve schakel zijn in het winkelstraatmanagement om zo de ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten aan te jagen. Daarbij is het van belang dat alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken.

Online Exposure is een verbindende factor die binnen de plaatselijke context ondernemers, verhuurders en andere relevante partijen samenbrengt. Daarbij zorgen wij voor een compleet concept om nieuwe initiatieven de beste startkansen te geven, zodat we gezamenlijk de leegstand bestrijden.

Per gemeente kijken wij daarom niet alleen naar de beschikbare winkelpanden, maar betrekken we hier ook belangrijke punten uit het gemeentelijke beleid bij. Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als:

  • structuurvisie
  • kansenzones
  • bestemmingsplannen
  • regelgeving
  • vergunningen
  • handhaving
  • leegstandsverordening
  • precario

Wilt u meer weten over onze lokale samenwerkingsmogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Wonen boven winkels, aantrekkelijk voor de binnenstad

Wonen boven winkels draagt bij aan meer leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Door de oorspronkelijke woonfunctie te herstellen, verbetert de veiligheid en neemt de levendigheid  in  het kernwinkelgebied en aanloopstraten toe. In Nederland staan er mogelijk 40.000 verdiepingen leeg . Dit komt neer op 1 op de 3 winkels. Dit is niet alleen maar verspilling van ruimte en cashflow, maar drukt ook op de kwaliteit van de binnenstad en laat een  groot deel van de economische potentie van de binnenstad onbenut. Online Exposure zet zich in voor een combinatie van wonen, winkelinvulling en gebiedsverbetering.

Herstel van de woonfunctie levert een bijdrage aan de sociale samenhang in een stad en voorkomt mogelijk verval van gebouwen. Bovendien levert het met name woningen op voor eenpersoonshuishoudens, studenten, starters en specifieke doelgroepen die te kampen hebben met krapte op de woningmarkt.

Huurder

Ben jij op zoek naar een woning in Hilversum en het liefst in de binnenstad? Neem dan contact met ons op! Online Exposure beschikt over de nodige lokale en specifieke expertise om je te helpen. Wij hebben in ons netwerk onder andere diverse pandeigenaren en makelaars die woonruimte aanbieden. Voor veel bedrijven ondersteunen wij ook al werknemers uit het buitenland bij het vinden van hun ideale woning met het juiste comfort en woonplezier.

Wat jouw woonwensen ook zijn, dankzij ons netwerk heb je toegang tot een breed scala aan woningen. Online Exposure kan je bij de selectie van de meest geschikte woning optimaal begeleiden.

Verhuurder

Woonruimte verhuren is omgeven met regels. Bovendien wilt u als verhuurder niet te maken krijgen met onbetrouwbare huurders of andere risico’s.  Bent u verhuurder en ontevreden over hoe een en ander nu verloopt? Wij kunnen je ondersteunen om te kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn en bij wie u dan het beste uw woning kunt onderbrengen. Dankzij onze knowhow en de kennis en ervaring van de relaties in ons netwerk zorgen wij ervoor dat u daarbij zo min mogelijk rompslomp hebt.

Bent u pandeigenaar en wilt u sparren over de mogelijkheid van wonen boven winkels, dan maken wij graag een afspraak!